VIZE MANAGEMENTU DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE (SCM)

 

                Autometal pracuje na neustálém zlepšování naší společnosti, procesů a schopností našich zaměstnanců tak, aby se stala jednou z vůdčích společností v naší oblasti. Naším závazkem je prvotřídní kvalita, procesní přístup orientovaný na zákazníka, a neustálé zlepšování. Očekáváme a podporujeme naše dodavatele k přijetí týchž stejných principů a postupů. Náš cíl je mít dodavatele, kteří jsou schopni výjimečných výkonů. Aktivně vyhledáváme dodavatele, kteří jsou schopni dodávat prvotřídní výrobky z hlediska kvality, dodávek, ceny a funkce. V případě výběru, je naším cílem úzce spolupracovat s těmito dodavateli a vytvořit silný, stabilní a strukturovaný vztah.

 

Očekáváme závazek našich dodavatelů k zajištění následujícího:

-          Rozvoj neustálého zlepšování, podpory inovací a inovativního myšlení ve všech

provozních oblastech

-          Neustálé snižování nákladů a zdrojů ve vztahu k materiálům, časům, logistice a všech

dalších činností ke splnění požadavků a očekávání našich společných zákazníků

-          Udržovat otevřenou a zdvořilou kulturu komunikace mezi všemi partnery jakožto

silný základ pro dlouhodobou spolupráci

-          Udržovat včasnost dodávek plně odpovídajících komponent, produktů a služeb

-          Porozumění a soulad se specifickými požadavky společnosti Autometal a jeho

zákazníků a jejich aplikace do celého dodavatelského řetězce

-          Udržovat pozitivní vnímání obchodní značky

-          Respektovat nejvyšší etické normy ve vztahu k životnímu prostředí, lidských práv

a svobod a přístupu k sociální odpovědnosti

 

 

 

 

 

 

 

V Zalužanech, dne 20.1.2017                                                                                                         Ing. Marcel Pacovský - generální ředitel

Všechna práva vyhrazena www.autometal.net 2012 -2022 Vytvořilo webové studio Reklalink s.r.o.